escaenfrde

Blog

PROTECCIÓ ESPAIS RURALS

Estava llegint la informació que apareixia a la web del CatPaisatge sobre la iniciativa que estant duent a terme  a Anglaterra  “CAMPAING TO PROTECT RURAL ENGLAND”.  El seu  objectiu  era  el de crear un indicador per mesurar  la “tranquilitat” dels espais naturals, identificant tranquilitat com un mes dels elements   a considerar  per  valorar   la  qualitat d’aquests espais. L’Organització Mundial  de la Salut  enumera  una sèrie de problemes  de salut creats per l’exposició a ambients sorollosos: estrés, problemes de són, increment pressió sanguínea,  problemes de baix  rendiment escolar, manca de concentració, lectura,  etc. El soroll es cada vegada més present en les nostres vides i tots, en major o menor mesura,  estem exposats als seus potencials efectes negatius. Conclou  l’estudi amb una recomanació  als planificadors  perquè, un cop identificades  les àrees “tranquil.les”, incloguin   com un dels objectius a assolir la protecció i millora d’aquestes àrees a  l’hora d’elaborar les propostes de planificació territorial.  Parlar d’un desenvolupament rural sostenible obliga a incloure la protecció i la millora de les àrees  tranquil.les com a un dels recursos  més  valuosos a l’hora de definir les polítiques  d’usos del sòl, de  la planificació de les xarxes de transport, de les àrees  de desenvolupament industrial, comercial i urbanístic. Estaba leyendo la información que aparecía a la web del CatPaisatge sobre la iniciativa que estando llevando a término en Inglaterra “CAMPAING TO PROTECT RURAL ENGLAND”. Su objetivo era el de crear un indicador para medir la “tranquilidad” de los espacios naturales, identificando  tranquilidad como uno de los elementos a considerar para valorar la calidad de estos espacios. L’Organización Mundial de la Salud enumera una serie de problemas de salud creados por la exposición a ambientes ruidosos: estrés, problemas de sueño, incremento presión sanguínea, problemas de bajo rendimiento escolar, carencia de concentración, lectura, etc. El ruido es cada vez más presente en nuestras vidas y todos, en mayor o menor medida, estamos expuestos a sus potenciales efectos negativos. Concluye el estudio con una recomendación a los planificadores para que, una vez  identificadas las áreas tranquilas incluyan, como uno de los objetivos a lograr, la protección y mejora d’estas áreas a la hora d’elaborar las propuestas de planificación territorial. Hablar de un desarrollo rural sostenible obliga a incluir la protección y la mejora de las áreas tranquilas como uno de los recursos más valiosos a la hora de definir las políticas de usos del suelo, de la planificación de las redes de transporte, de las áreas de desarrollo industrial, comercial y urbanístico.
Image
Image
Image
Image
Image
CASA RURAL LA PALLISSA (HUTT 005081) c/ Cases Noves, 38 43763 – LA NOU DE GAIA (TARRAGONA)
Email: lapallissa@lapallissa.com | Tel: 652 824 084

Aviso legal | Política de privacidad de datos | Política de cookies

Search